pickup

Rammespyling + Lanofilm =

Slik redder du din pickup!

SE PÅ ÅRSAKENE

Pickup'er har ofte vært utsatt for rust inni ramma, og det kan for føre til kondemnering. Også under karm, tverråk og bakluke er det plasser som samler skitt og gir grobunn for rust. Tiltak må gjøres! Rammespyling etterfulgt av Lanofilm-behandling gir din pickup et lengre liv!

RENGJØRING

Først må salt og skitt spyles bort under bilen. Ramma er bilens mest kritiske punkt. Her har man lite kontroll på rustutvikling. Innvendig i ramma samler det seg mye sand og skitt; opptil 5 cm nede i ramma er ikke uvanlig. Sammen med saltvann blir det en perfekt grobunn for rust som gradvis tærer hul i stålet. Skal man forebygge dette må man utføre innvedig rammespyling med en såkalt rørleggerslange. (Brukes til å opne tette avløp og nedløpsrør. Kjøpes hos forhandlere av høytrykkspylere.) Denne slangen har dyser som spyler 1 forover og 3 bakover, noe som gjør at den blir selvmatende når du putter den inn i et av hullene i ramma. Ved vanntrykk presses slangen fremover og spyler sand og skitt ut av ramma. Ved første gangs spyling vil det normalt komme ekstremt store mengder sand og skitt. Det kan også komme store mengder rustvann ut av ramma. Det forteller noe om rammas tilstand innvendig og hvilke tiltak som må iverksettes.

LANOLINOLJE FOR Å BREMSE OG STOPPE RUSTEN!

Dersom mye rustvann kommer ut, anbefales forbehandling med et tynnt lag lanolin-olje Lanofilm H20. Denne virker som en rusløser og trekker dypt inn i rusten med et tynt lag med fett. Men lanolin-oljen vil ligge og jobbe og penetrere. Derfor må den etterbehandles med en tykkere olje, Lanofilm CP30, som over tid vil ligge og mette rusten med fett slik att rusten bremser opp.