Spørsmål og svar

Ja! Lanolinolje kan påføres direkte utenpå rust, og stopper rusten. Oljen penetrerer rusten og forhindrer videre rusting. For en mer utfyllende forklaring, se neste spørsmål.

Det er to komponenter som må til for at metaller skal ruste: vann og varme. Dette gir forvitring av metallet. Lanofilm stopper rust ved å forhindre metallet fra å komme i kontakt med vann. Lanolinen metter rusten med et vannavstøtende fettlag som stenger vannet ute. Når metallet ikke lenger blir utsatt for vann, kan det ikke fortsette å ruste.

I tillegg til å danne en vannavstøtende hinne, trenger lanolinen også inn i metallet. Når lanolinen blir utsatt for høye temperaturer (for eksempel på varme dager) blir den mer tyntflytende, og trenger innover i rusten. Slik gir Lanolinen en dyp beskyttelse av metallet. På grunn av at mer tyntflytende oljer har større evne til å penetrere inn i rusten, er tynne oljer bedre på å stoppe rust, mens tykkere oljer gir bedre slitestyrke.

H20 kan sprøytes med håndsprøyte ved 3 til 6 kg trykk, men begynner å tykne ved 0 grader celsius.
CP30 og Pro30 kan påføres med håndpsprøyte ved 6 kg trykk. Disse oljene er noe tykkere, og tykner derfor ved ca. 5 grader celius.
Vi anbefaler å bruke sprøyter som Gloria 100 eller Gloria 450, som har flat dyse.

H20 er en tynnere olje som egner seg for å stoppe rust og preservere utstyr over 6-12 måneder, avhengig av eksponering for vær og vind.
CP30 og Pro30 er tykkere oljer som er mer motstandsdyktige mot vær og vind, og gir mer langvarig beskyttelse.

Ja! Lanolinoljen stopper påbegynt rust ved å forhindre forvitring og stenge ute vann, skitt og salt. Lanolinoljen har evne til å trekke inn i sprekker og gammel rust, og gir en dyp beskyttelse. Det er likevel veldig viktig å vaske metallet før påføring av lanolinolje (for å ikke stenge salt, skitt og fuktighet inne med metallet). For en mer utfyllende forklaring, se spørsmålet "hvordan stopper Lanofilm rust?".

Nei! Våre lanolinoljer er laget av naturlig fett fra sau. Noen av oljene kan også være tilsatt rapsolje for å gi ønsket konsistens. Oljene er derfor miljøvennlige og bærekraftige. Eventuelt utslipp av våre lanolinprodukter i naturen vil derfor ikke være problematisk, ettersom fisk, dyr og insekter trygt kan bryte disse ned. Siden vår lanolinolje er såpass trygg, er den perfekt for å rustbeskytte utstyr som forhøstere og slåmaskiner, samt til bruk på utstyr for landbruk, fiskeoppdrett, skipsfart, offshore, industri, bruer osv.

Ja! Lanofilm penetrerer godt inn i bevegelige deler som skruer og bolter. Fettet forhindrer videre rusting, og gir langvarig smøring. Lanofilm Multimax er kjent for sine gode og langvarige smøreegenskaper, og stopper rust. For å løse opp bolter og deler som allerede har rustet fast, anbefaler vi Lanofilm jamaica oil eller Lanofilm quick penetratro. Vår populære Jamaica oil har en eksepsjonell evne til å løse opp fastrustede gjenstander, men stopper ikke rust. Quick Penetrator kan sees som en mellomting mellom Multimax og Jamaica Oil: den både løser opp rust, stopper rust og smører.

Selv om våre oljer har en rustløsende effekt (som er nyttig for å løse opp fastrustede gjenstander), vil de ikke fjerne store mengder rust. I stedet vil oljene stoppe videre rusting ved å stenge ute vann. Dette betyr at den eksisterende rusten forblir uten at metallet ruster videre. Selv etter behandling med Lanofilm vil du altså kunne se rusten som ble dannet før behandlingen.

 

Ja, alle våre lanolinprodukter kan sprøytes på elektriske kontakter. Lanofilm leder ikke strøm, men gir en beskyttende fetthinne som forhindrer irr og korrosjon.

Nei! Våre lanolinoljer har en penetrerende evne. Dette betyr at de klarer å trenge inn i eksisterende rust og forhindrer videre rusting. Det er altså ikke nødvendig å fjerne gammel rust før påføring av Lanofilm. Det er likevel sterkt anbefalt å vaske over metallet / rusten før påføring av Lanofilm. Dette for å fjerne eksisterende salt og fuktighetsbindende skitt fra metallet.

Vi anbefaler å vaske skitne metaller før påføring av Lanofilm (spesielt understell og rammer). For vask i hulrom (for eksempel ramme på pickup) anbefaler vi hulromsslange / rørleggerslange til høytrykkspyler. Av vaskemiddel tilbyr vi saltfjerner som er nyttig for å få bort salt og skitt.

Understell bør være tørt for vann før påføring av Lanolin. For å forkorte tørketiden er det mulig å blåse med trykkluft.

De forskjellige oljene våre har ulike egenskaper, som gjør at de også har ulike bruksområder. Vi kan grovt dele våre produkter inn i 3 kategorier:

  • Tynne oljer (Pro30, CP30 og H20) - passer godt i hulrom
  • Tykke oljer (CP70 / CP70 black) - passer godt til understell
  • Svært tykke oljer (Hardwax) - brukes ved spesielle behov

 

Tynne oljer

De tynne oljene egner seg best for hulrom, stoppe rust og preservere utstyr som er lite eksponert for vær/vind/slitasje eller for å preservere utstyr som er noe eksponert for vær/vind/slitasje over kortere tidsrom.

 

Tykke oljer

Vår tykke olje egner seg godt for understellsbehandling, samt stoppe og forhindre rust når det er større krav til slitestyrke og varighet. For eksempel egner CP70 black seg godt for påføring på understell av kjøretøy. Må påføres med trykkluftsprøyte og oppvarmes før påføring. 

 

Svært tykke oljer

Vår svært tykke olje kalles Lanofilm Hardwax. Dette produktet passer for behandling av konstruksjoner som skal eksponeres for ekstremt hardt miljø. Hardwax er godt egnet for å beskytte konstruksjoner som eksponeres for mye sjø og hav. Må påføres med trykkluftsprøyte og oppvarmes før påføring.

Husk å behandle bakstilling. Tenk også sikkerhet, og kom til under bilen ved å rygge oppå ramper i en bakke (slik vi anbefaler). Se ellers sidene "hvordan behandle personbil" / "hvordan behandle pickup" for mer utfyllende informasjon.

Ja! Lanofilm mykgjør og trekker inn i tammel tektyl, slik at beskyttelsen gjenvinnes.

Dette avhenger av bruksmønster/slitasje og hvor tykk olje som benyttes. Dersom du benytter spraybokser, er det anbefalt å gjenta understellsbehandlingen hvert år.

For å stoppe rustprosessen, er det viktig å forhindre at metallet kommer i kontakt med vann, salt og skitt. En av lanolinoljen sine viktige funksjoner er å danne en vanntett barriære utenpå metallet (se spørsmålet "hvorfor stopper Lanolinolje rust?"). For at dette skal fungere er det viktig at metallet er rent for salt og skitt før påføring av lanofilm. Dersom det ikke er rent lager du en vanntett barriære rundt skitten og forsterker rustprosessen (ved å stenge salt, skitt og fuktighet inne med metallet). Dersom metallet er skittent (for eksempel understell på bil eller inni ramme på pickup) er det altså viktig å vaske før behandling med Lanolin.