personbiler

Tenk miljøvennlig, økonomisk og

unngå store reparasjonskostnader 

RUST ØDELEGGER KJØRETØY

Lanolin er et miljøvennlig og bærekraftig produkt med egenskaper som har vist seg å være svært effektive som rustbeskyttelse. Lanolin innholder svært slitesterkt fett som kleber seg til fast i rust og metall, metter porene i metallet med fett, penetrerer på varme dager og metter porene i rusten på ny med fett. Lanolinen støter vekk vann og salt slik at rusten bremser og stopper opp!

ER SANDBLÅSING NØDVENDIG?

Lanolinens egenskaper gjør at oljen kan sprøytest rett på rust. Sandblåsing er normalt sett ikke nødvendig. Her må man vurdere om rustangrepet er så dypt og alvorlig at lanolinen ikke greier trekke til bunns i rusten. Da kan eventuell sandblåsing være på sin plass.

VASK FØR SPRØYTING?

har vist seg å være svært effektive som rustbeskyttelse. Lanolin innholder svært slitesterkt fett som kleber seg til fast i rust og metall, metter porene i metallet med fett, penetrerer på varme dager og metter porene i rusten på ny med fett. Lanolinen er støter vekk vann og salt slik at rusten bremser og stopper opp!