industri

Norges viktige bransjer trenger effektiv rustbeskyttelse MED LANOLIN – NATURLIGVIS Lanolin er et slitesterkt og vannavstøtende fett som kleber seg fast på rust, metall og tre – og metter porene. Slik skapes en barriere mot fuktighet og saltholdig vann. Lanofilm laget av lanolin kan bremse eller stoppe rustangrep og har smørende egenskaper. Effekten er i prinsippet den samme som overflatebehandling av metall med olje, maling eller tinn. Alle bygger på barriereprinsippet. Lanofilm sine egenskaper gjør at lanolin-oljen kan sprøytes direkte utenpå rust slik at rustangrepet bremses, eller stoppes helt. MOT IRRING PÅ ELEKTRISKE KONTAKTER Lanofilms vannavstøtende egenskaper gjør den velegnet til bruk på elektriske kontakter og koblinger. Den legger igjen et tykt lag med fett som har lang og effektiv virkning mot irring. Lanolin leder ikke strøm. SMØREMIDDEL MED LANG VIRKETID Lanofilm er ypperlig som smøremiddel. Lanolinens rike fettinnhold gjør produktet svært effektivt med langvarig virketid. Lanofilm-produkter penetrerer og løsner hardtsittende skruer, smører bevegelige deler og er vannavstøtende. På den måten forebygger Lanofilm også mot inntrenging av salt og vann.