Nei! Top Coating er velegnet til å FORHINDRE rust på rene metaller, men er ikke en rustløser. Dersom du vil løse fastrustede gjenstander, anbefaler vi å bruke Lanoflim Jamaica Oil, som er vår rustløser!

Heading

Additional content