Selv om våre oljer kan ha en viss rustløsende effekt (som er nyttig for å løse opp fastrustede gjenstander), vil de ikke fjerne store mengder rust. I stedet vil oljene stoppe videre rusting ved å stenge ute vann. Dette betyr at den eksisterende rusten forblir uten at metallet ruster videre. Selv etter behandling med Lanofilm vil du altså kunne se rusten som ble dannet før behandlingen. 

NB: dersom du ønsker å løse fastrustede gjenstander, anbefaler vi å kjøpe Lanofilm Jamaica Oil, som er vår dedikerte rustløser. Denne oljen har en meget god rustløsende effekt!

Heading

Additional content